Ansökan om bidrag

Du kan som enskild person eller som organisation söka bidrag till forskning och utveckling inom begravningsområdet.

Vi vill då att Du använder bifogad mall för att göra Din ansökan och beskriva projektet.

Stiftelsens styrelse behandlar Din ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Forskning och utveckling

    Om sökanden

    Projektets titel och Beskrivning

    Jag godkänner att Stiftelsen IGNIS behandlar mina personuppgifter i detta formulär i enlighet med uppgifterna på sidan Hantering av personuppgifter.