Visste du att det under de senaste åren skett en ökning på över 100 % av begravningsrelaterade tvister och medlingsärenden?

Med “Enkla arkivet” kan du svara på de frågor som oftast skapar konflikt bland anhöriga, så att du kan vila i frid.

Stiftelsen IGNIS har i samarbete med IGNIS Begravningsbyråer tagit fram Enkla arkivet. Vi har kommit fram till att folk undviker att fylla i de olika önskemål angående sin egen begravning som erbjuds. Ofta blir de liggande icke ifyllda i en byrålåda. Orsaken är att de är för omfattande och krångliga, det är allt för mycket det skall tas ställning till. Stiftelsen IGNIS och IGNIS Begravningsbyråer har därför tagit fram Enkla arkivet. Ett formulär med ett fåtal frågor att ta ställning till angående sin begravning. De frågor vi av erfarenhet vet kan vara de som framkallar oenighet hos de efterföljande. Vill ni ha ert Enkla arkiv under bevakning kontakta något av IGNIS Begravningskontor.

Ladda ner Enklaarkivet här (PDF)

Vill ni ändå fylla i ett mer omfattande Livsarkiv kan ni ta del av det här.