När den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan eller del av ett annat trossamfund står borgerlig begravning till buds. Men det blir allt vanligare att man väljer borgerlig begravning även av andra skäl, förklarar Pippi Engstedt, rådgivare vid IGNIS begravningsbyrå på Östermalm i Stockholm och borgerlig begravningsförrättare.

– En borgerlig begravning kan också vara ett alternativ när den avlidne var medlem men hade ett mer distanserat förhållande till kyrkan. Kanske vill man av andra skäl inte vara i en kyrka eller ett kapell och väljer då borgerlig begravning som inte är knuten till ett specifikt rum.

Pippi beskriver en begravning som en avskedsceremoni, en ritual genom vilken man markerar ett avslut. Den borgerliga begravningsceremonin har inte, som den kyrkliga, en bestämd form eller dramaturgi, utan utformas i dialog mellan begravningsförrättaren och de anhöriga.

– Just det här samtalet före ceremonin kan i sig vara en värdefull del av helheten, säger hon. Då får man tillfälle att sitta ner för att tänka på och prata om den här personen. Det är en kvalitet som jag verkligen hoppas att man som anhörig vill ta sig tid med.

– När det gäller hur ceremonin utformas brukar jag utgå från en stomme som har vissa likheter med den kyrkliga, säger Pippi. Man behöver inte varje gång, med anhöriga som befinner sig i en omtumlande situation, börja från ett tomt ark. Vi börjar med en stomme och gör sedan de förändringar som behövs för att det ska bli en bra ceremoni.

– Att den borgerliga ceremonin kan fyllas med vad som helst är både en styrka och en utmaning. För att resultatet ska bli bra krävs att man får med olika beståndsdelar så att ceremonin känns som en helhet.

Den avlidne personen får ofta ett större utrymme i den borgerliga ritualen än vad fallet brukar vara i den kyrkliga, något som Pippi både välkomnar och ser en risk med.

– Om ceremonin bara kommer att handla om att minnas en individ riskerar man att tappa perspektivet döden ingår i de allmängiltiga villkoren för att vara människa.

Pippi förklarar att när man i den kyrkliga ritualen läser ur Bibeln lyfter man upp människan till en allmän nivå. I den borgerliga ritualen är det också alltid välgörande att på motsvarande sätt lyfta blicken, menar hon, och det gör man till exempel med lyriken.

– Därför tycker jag att det är värdefullt att ha lyrik med, oavsett om den avlidne läste lyrik eller inte. Det finns mycket lyrik att välja bland så att den känns fin i förhållande till den avlidne.

Så länge vi lever tränar vi på livet och begravningar ger oss tillfällen att reflektera över livet och dess villkor.