När den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan eller del av ett annat trossamfund står borgerlig begravning till buds. Men det blir allt vanligare att man väljer borgerlig begravning även av andra skäl, förklarar Pippi Engstedt, rådgivare vid IGNIS begravningsbyrå på Östermalm i Stockholm och borgerlig begravningsförrättare. – En borgerlig begravning kan också vara… Läs mer