När den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan eller del av ett annat trossamfund står borgerlig begravning till buds. Men det blir allt vanligare att man väljer borgerlig begravning även av andra skäl, förklarar Pippi Engstedt, rådgivare vid IGNIS begravningsbyrå på Östermalm i Stockholm och borgerlig begravningsförrättare. – En borgerlig begravning kan också vara… Läs mer


– Människan har i alla tider begravt sina anhöriga och begravningsgudstjänsten är en del av kyrkans sätt att ta avsked och överlämna. Möt Sara Garpe, präst inom Svenska kyrkan och verksam i Kungsholms kyrka, Västermalms församling i Stockholm. Hon är mån om att framhålla att en kyrklig begravning är en gudstjänst. – Begravningsgudstjänsten är en… Läs mer


När en person avlidit ställs de anhöriga ofta inför många val, inte minst när man kommer till begravningsplatsen. Det finns numera på de flesta håll ett flertal gravskick att välja mellan. Mattias Elofsson, rådgivare vid Sverige kyrkogårds- och krematorieförbund, reder ut begreppen. – Först finns de vanliga gravskicken, de som man i dagligt tal brukar… Läs mer


Ett arbete med god etik som ledstjärna och ett gott omhändertagande av den avlidne är de två ben som Stiftelsen IGNIS vilar på. Det är stiftelsen som äger IGNIS begravningsbyråer. – I mångt och mycket handlar det om att de begravningsbyråer som IGNIS äger ska vara ett föredöme för branschen, förklarar IGNIS vd Jan Olov… Läs mer