Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål.
I häftet Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar, framtaget av Sveriges begravningsbyråers förbund, kan du läsa lite om flera av de trossamfund som verkar i Sverige idag. 

Observera att det som står i häftet om olika seder och traditioner inte talar om hur det är, eller hur det ska vara utan bara om hur det kan gå till.

Vinter på kyrkogård