Av arvskiftet framgår hur arvet ska fördelas. Arvskiftet är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna och ska upprättas skriftligt och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

« Back to Glossary Index