Askan efter en avliden person kan strös ut på annan plats än en begravningsplats om länsstyrelsen ger tillstånd till det. Det kan vara över mark eller till havs. Platsen måste av länsstyrelsen bedömas som lämplig och man kan bara få tillstånd om det för länsstyrelsen är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Bedömningarna varierar över landet. Begravningsbyrån vet vad som brukar gälla lokalt. Fråga annars länsstyrelsen.

« Back to Glossary Index