Den lokal som sjukvården tillhandahåller för att förvara stoftet efter en avliden person fram till kistläggning och bisättning kallas bårhus.

« Back to Glossary Index