Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en begravningsavgift. Den är till för att bekosta bland annat begravningsplatser och de tjänster som alla har rätt till, exempelvis kremation och gravplats under 25 år.

Begravningsavgiften är enhetlig för alla som bor inom en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan. Begravningsavgiften för boende inom Stockholms eller Tranås kommun fastställs i särskild ordning.

Begravningsavgiften betalas tillsammans med skatten och avgiftens storlek framgår på skattebeskedet.

« Back to Glossary Index