Huvudman för begravningsväsendet är den lokala församlingen eller pastoratet inom Svenska kyrkan utom i Stockholm och Tranås där kommunen är begravningshuvudman.

« Back to Glossary Index