Det mesta som gäller begravning, både vilka tjänster den enskilde har rätt att få och vad samhället ska erbjuda, regleras i begravningslagen. När det gäller valet mellan kremering och jordbegravning och hur gravsättningen ska anordnas tar begravningslagen även tillvara den dödes rätt: den avlidnes önskemål bör vara avgörande.

« Back to Glossary Index