Att bisätta, sätta den avlidne bi för begravning, är ett gammalt uttryck för att stoftet förvaras i avvaktan på begravningsceremoni. Det sker i ett kylt förvaringsrum ofta i anslutning till ett krematorium eller en ceremonilokal.

« Back to Glossary Index