En bodelning ska upprättas skriftligt och undertecknas av make och arvingar. Grundregeln är att hälften av det gemensamma giftorättsgodset tillfaller den efterlevande och hälften till den som avlidit. Det blir alltså den avlidnes del som ska fördelas som arv mellan arvingarna.

« Back to Glossary Index