Bouppteckningen är en sammanfattande dokumentation av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder, samt i förekommande fall även efterlevande makes eller sambos egendom.
Bouppteckningen är även legitimation/bevis på vem eller vilka som äger rätt att företräda dödsboet.
Bouppteckningen ska förrättas, och undertecknas, av två utomstående förrättningsmän, gärna med god kunskap inom arvsrätt. Dessa ska anteckna och värdera kvarlåtenskapen efter bästa förstånd, samt ge juridisk information och vägledning.

« Back to Glossary Index