Med boutredning menas detsamma som förvaltning och avveckling av dödsboet. Boet har förmodligen olika abonnemang som ska sägas upp, skulder som ska betalas, fodringar som ska inkasseras och kanske finns det sådant som ska säljas. För att vara säker på att arv fördelas enligt gällande lagar och för att slippa onödiga utgifter och skatter är det tryggt att vända sig till en jurist som hjälper till med detta.

« Back to Glossary Index