Dödsbodelägare kan vara make, efterlevande sambo, barn, barnbarn, övriga släktingar och universella testamentstagare. Till bouppteckningen ska samtliga dödsbodelägare kallas.
En dödsbodelägare får inte vara förrättningsman.
Dödsbodelägarna måste vara eniga om alla åtgärder som görs. Majoritetsbeslut gäller således inte.

« Back to Glossary Index