Dödsboet är en beteckning på de ekonomiska omständigheter som kvarstår efter att en person avlidit. Dödsboet är en juridisk person som efterlevande make, sambo, barn och övriga arvtagare är delägare i. Dödsbodelägarna ska inom tre månader efter dödsfallet upprätta en bouppteckning. Det är en sammanfattande dokumentation av den avlidnes tillgångar och skulder, men även efterlevande makes eller sambos. Dödsboet ska även lämna in en deklaration, dess egendom ska förvaltas, skulder betalas och slutligen ska ett arvskifte genomföras.

Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna ärvs inte skulderna, utan de avskrivs.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna så kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i kommunen. Kommunen kan bland annat ge bidrag till en enkel men värdig begravning.

Allt detta kan man få hjälp med av en familjejurist.

« Back to Glossary Index