Hur den döde skulle vilja att begravning med mera ordnas kan uttryckas på många sätt. Det finns inga formella krav. Bäst stöd får de efterlevande om önskemålen har varit tydliga, detaljrika och entydigt uttryckta. Man får stor hjälp genom att använda en mall som begravningsbyrån tillhandahåller, till exempel Livsarkivet.

« Back to Glossary Index