Gravsättning kan ske utan att det finns bestämda gravplatser. Det är då i ett gemensamt gravområde som är definierat på huvudmannens gravkarta och i gravbok. Där finns gravar av gemensam karaktär, exempelvis minneslund, askgravlund och kistminneslund.

« Back to Glossary Index