En begravningsplats är ofta indelad i flera kvarter. Varje kvarter rymmer många gravplatser. En gravplats är helt enkelt en grav, en av alla platser på en begravningsplats där ett eller flera stoft eller urnor med aska gravsätts.

Den som var folkbokförd inom en begravningshuvudmans område har rätt till en gravplats under 25 år. Därefter kan graven efter överenskommelse upplåtas ännu längre.

En gravplats är inritad på den gravkarta och förtecknad i den gravbok som en begravningshuvudman ska ha. Gravplatsens beteckning finns i gravbrevet som är gravrättsinnehavarens bevis på att gravplatsen upplåtits.

« Back to Glossary Index