Gravsättning – eller jordbegravning – innebär att stoftet efter en avliden sänks ner i en grav och täcks med jord. Det är vanligt att anhöriga närvarar vid gravsättningen.

« Back to Glossary Index