Det finns olika gravskick, det vill säga olika sätt att gravsätta. Exempel på gravskick är gravsättning i kistgrav, minneslund eller genom utströende av aska utanför en begravningsplats.

Olika regler gäller för olika gravskick. Schematiskt framgår detta av bilden:

Illustration: Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, ur Begrepp i begravningsverksamheten, Stad och Land nr 186, juni 2014

« Back to Glossary Index