Stoftet efter en avliden ska enligt lag kremeras eller gravsättas snarast möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning.

« Back to Glossary Index