Intyg om dödsorsaken ska utfärdas utan dröjsmål av en läkare som inte får vara make, barn, förälder, syskon eller på annat sätt närstående till den avlidne.

Intyget om dödsorsak ska lämnas till Socialstyrelsen.

« Back to Glossary Index