I begravningslagen framgår att när de efterlevande inte kan enas om kremering ska ske eller om gravsättningen i övrigt ska begravningshuvudmannen där den avlidne senast var folkbokförd på erbjuda medling.

Kommer de efterlevande inte överens efter medling blir det länsstyrelsen som prövar vem som ska bestämma om kremering eller om gravsättningen. Då ska länsstyrelsen särskilt ta hänsyn till de önskemål som den avlidne kan ha haft, men också till parternas personliga anknytning till den avlidne.

« Back to Glossary Index