En obduktion är en undersökning som innebär att kroppen efter en avliden person öppnas och undersöks. Obduktion kan behövas för att fastställa dödsorsaken, för att veta mer om den sjukdom som orsakat dödsfallet, få kunskap om effekter av en behandling och för att undersöka sjukliga förändringar eller andra skador.

Den avlidne kan ha meddelat att hon eller han inte vill obduceras. Som en huvudregel ska denna vilja följas.

I särskilda fall kan en rättsmedicinsk undersökning behöva göras. Syftet kan vara att fastställa dödsorsaken, att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall samt att upptäcka, bekräfta eller utesluta brott.

« Back to Glossary Index