Om den avlidne inte efterlämnade någon som ordnar med begravningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige ska begravningen ordnas av den kommun där dödsfallet inträffade.

« Back to Glossary Index