Som sambo har man inte automatiskt någon arvsrätt. Sambolagen omfattar bara gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. För att tydliggöra sina önskemål i ett samboförhållande kan man upprätta ett avtal eller ett testamente.

« Back to Glossary Index