Det är ofta av stor betydelse för efterlevandes sorgearbete att ha fått se den döde. Såväl sjukvården som begravningshuvudmannen erbjuder lokaler där det är möjligt.

« Back to Glossary Index