Ett arbete med god etik som ledstjärna och ett gott omhändertagande av den avlidne är de två ben som Stiftelsen IGNIS vilar på. Det är stiftelsen som äger IGNIS begravningsbyråer. – I mångt och mycket handlar det om att de begravningsbyråer som IGNIS äger ska vara ett föredöme för branschen, förklarar IGNIS vd Jan Olov… Läs mer