När en person avlidit ställs de anhöriga ofta inför många val, inte minst när man kommer till begravningsplatsen. Det finns numera på de flesta håll ett flertal gravskick att välja mellan.

Mattias Elofsson, rådgivare vid Sverige kyrkogårds- och krematorieförbund, reder ut begreppen.

– Först finns de vanliga gravskicken, de som man i dagligt tal brukar mena när man talar om en grav: kistgrav och urngrav. Det är gravar med plats för kistor eller för urnor. Här råder den som är gravrättsinnehavare i princip fritt över hur graven ska se ut och smyckas. Gravrättsinnehavaren bestämmer också vilka som får gravsättas där.

Mattias Elofsson pekar därefter på olika former av gemensamma eller kollektiva gravskick. En gemensam eller kollektiv gravanläggning kan vara askgravplats, askgravlund, minneslund och kolumbarium. Jämfört med de ”vanliga” gravskicken får de anhöriga här inte bestämma lika mycket. De kollektiva eller gemensamma gravarna upplåts inte med full gravrätt. Gravrätten är begränsad eller saknas helt.

Begränsad gravrätt innebär att huvudmannen sätter upp vissa regler som gäller till exempel för hur man får smycka graven. Gravrättsinnehavaren bestämmer dock vem som får gravsättas. Det gäller för askgravplats och kolumbarium.

Minneslund och askgravlund upplåts utan gravrätt, det vill säga den enskilde brukaren kan inte alls bestämma över utsmyckning eller annat.

Minneslund och askgravlund skiljer sig åt genom att minneslunden är helt anonym. Ingen skylt talar om vem som är gravsatt i minneslunden. I askgravlunden finns däremot en namnskylt som talar om vilka som har gravsatts. En askgravlund kan beskrivas som en minneslund med en namnskylt.

– Såhär långt kan man tycka att det är tydligt och klart, säger Mattias Elofsson. Det som kan ställa till problem för anhöriga är att samma gravskick kan ha olika benämningar på olika orter.

Mattias Elofsson råder därför de efterlevande att på ort och ställe fråga begravningshuvudmannen vilka förutsättningar som gäller för de olika gravskick som finns tillgängliga.

– Till exempel bör man kolla upp omfattningen av gravrätten, annorlunda uttryckt vad man får och inte får bestämma om.

Valet av gravskick är förstås en individuell sak men Mattias Elofsson ger en vink om varför vissa nyare gravskick blivit populära.

– Askgravplats och askgravlund svarar väl mot hur vi rör på oss idag. Vi bor inte lika ofta kvar på samma ställe som tidigare. Det är förklaringen till att skötselfria gravskick efterfrågas mera.

– De gemensamma eller kollektiva gravskicken är skötselfria för de anhöriga, men minneslunden kan upplevas som väldigt anonym.  Vill man ha ett personligt men samtidigt skötselfritt alternativ kan askgravplats eller askgravlund vara ett gott val.