När den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan eller del av ett annat trossamfund står borgerlig begravning till buds. Men det blir allt vanligare att man väljer borgerlig begravning även av andra skäl, förklarar Pippi Engstedt, rådgivare vid IGNIS begravningsbyrå på Östermalm i Stockholm och borgerlig begravningsförrättare. – En borgerlig begravning kan också vara… Läs mer


Vart är vi i Sverige på väg när vi inte längre är beredda att ge våra nära och kära ett värdigt avsked? Såväl av respekt som av etiska skäl bör vi inte låta den avlidne vänta onödigt länge på att få sin sista vila. Det skriver Jan Olov Andersson. Vi i Sverige har kanske världens… Läs mer


Vart är vi i Sverige på väg när vi inte längre är beredda att ge våra nära och kära ett värdigt avsked? Såväl av respekt som av etiska skäl bör vi inte låta den avlidne vänta onödigt länge på att få sin sista vila. Vi i Sverige har kanske världens mest välskötta kyrkogårdar, och ett… Läs mer


– Människan har i alla tider begravt sina anhöriga och begravningsgudstjänsten är en del av kyrkans sätt att ta avsked och överlämna. Möt Sara Garpe, präst inom Svenska kyrkan och verksam i Kungsholms kyrka, Västermalms församling i Stockholm. Hon är mån om att framhålla att en kyrklig begravning är en gudstjänst. – Begravningsgudstjänsten är en… Läs mer