En begravningsbyrå är ett företag som agerar som ombud för dödsboet, de efterlevande eller för den som annars ordnar med begravningen. Begravningsbyrån handlar på uppdrag och dess tjänster kan innebära att hjälpa till med allt som behöver göras eller att till exempel endast hjälpa till med transporter.

Rådgivaren vid en begravningsbyrå är väl insatt i både lagar och andra regler och i vad det finns för utbud av tjänster hos begravningshuvudmannen på orten. Begravningsbyrån har upparbetade kontakter med trossamfund på orten och kan vara behjälplig med alla kontakter om de efterlevande så önskar.

« Back to Glossary Index