Bevis om dödsfallet (dödsbevis) ska utfärdas utan dröjsmål av en läkare. Denne får inte vara make, barn, förälder, syskon eller på annat sätt närstående till den avlidne.

Dödsbeviset ska utan dröjsmål lämnas till Skatteverket. Om det behöver ske en rättsmedicinsk undersökning gäller delvis andra regler.

« Back to Glossary Index