Den som får använda en viss gravplats är gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vilka som ska gravsättas inom gravplatsen

Gravrättsinnehavaren bestämmer hur gravplatsen ska utformas och smyckas, men innan en gravanordning, till exempel en gravsten, sätts upp ska begravningshuvudmannen pröva om den är tillåten.

Det finns gravplatser som upplåts med begränsad gravrätt. Läs mer under gravskick.

Man kan förlora sin gravrätt om gravplatsen är uppenbart vanvårdad.

« Back to Glossary Index