Kremering innebär att stoftet efter en avliden förbränns vid hög temperatur i en ugn. Därefter tas askan omhand för att gravsättas. Särskilt vid ombyggda eller nyare krematorier finns det möjlighet för anhöriga att närvara vid kremation.

« Back to Glossary Index