Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det innebär att sköta gravplatsen, till exempel planteringar. Detta kan man betala för att få hjälp med. Ofta erbjuder Svenska kyrkans församling sådana tjänster men gravrättsinnehavaren väljer vilken utförare som ska anlitas.

Det ingår också i gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravplatsen är säker och att gravanordningar inte kan ställa till skada för besökare eller personal på begravningsplatsen. Det innebär bland annat att se till att gravstenen är ordentligt förankrad.

« Back to Glossary Index