Testamente är en handling där en person själv bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter hans eller hennes död. Ett testamente ska upprättas skriftligt och bevittnas av två personer i testatorns samtida närvaro. För att vara säker på att alla formkrav uppfylls bör man anlita en sakkunnig person för hjälp med upprättande av testamente.

« Back to Glossary Index